رسولی و حسینی کتابداران کتابخانه عمومی الهیه برای نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی از سنین کودکی ونوجوانی، ترغیب مردم به عضویت در کتابخانه ها، توضیح شرایط عضویت  و معرفی بخش های مختلف کتابخانه و فعالیت های فرهنگی آن، در مدارس حضور یافتند.