اختتامیه جشنواره رضوی با حضور اعضای شورای شهر نیک پی و همچنین معاون پرورشی آموزش و پرورش به همراه کارشناسان پرورشی برگزار گردید.در این مراسم دانش آموزان گروه سرود و دکلمه اجرا نمودند . در ادامه ابراهیم خانی، مسئول کتابخانه گزارشی از تعداد شرکت کنندگان در مسابقه و برندگان استانی ارائه نمود. در پایان نیز به نفرات برتر کتابخانه ای جوایزی اهدا گردید.