سفره یلدایی و فال حافظ در کتابخانه عمومی مهدوی

کاردستی و خلاقیت با موضوع یلدا در کتابخانه عمومی مهدوی

قصه گویی در کتابخانه عمومی مهدوی

نشست حافظ خوانی در کتابخانه خیری سیدسجاد و سیده فاطمه موسوی

کاردستی و خلاقیت به مناسبت شب یلدا در کتابخانه عمومی بصیرت

جشن یلدا در کتابخانه عمومی امام حسین(ع)

معرفی کتاب در کتابخانه عمومی امام حسین(ع)

حافظ خوانی به مناسبت یلدا در کتابخانه عمومی امام حسین(ع)