کتابخانه عمومی خیری حاج احمد مهدوی اقدام به برگزاری کارگاه کاردستی و خلاقیت کرد. در این کارگاه ساخت اریگامی صحفه نگه دار کتاب به شکل قورباغه، توسط بیات، مربی بخش کودک آموزش داده شد  و قصه ای با عنوان:  قورباغه ای به نام سبزک برای کودکان گفته شد.