نقاشی متریک با طرح پرچم در کتابخانه احمد مهدوی 

 

  

نمایشگاه کتاب با موضوع انقلاب اسلامی در کتابخانه احمد مهدوی

 

نشست کتابخوان ویژه بازنشستگان با موضوع انقلاب در کتابخانه احمد مهدوی

 

کارگاه نقاشی در کتابخانه علامه حلی

 

تهیه روزنامه دیواری در کتابخانه علامه حلی

 

چهل تصویر از روزهای انقلاب در کتابخانه علامه حلی

 

بازدید مهد کودک شمیم از کتابخانه سهروردی

 

برگزاری دور مقدماتی مسابقات شطرنج اعضای کتابخانه سهروردی

 

نشست قصه گویی و نقاشی در کتابخانه سهروردی