برپایی نمایشگاه کتاب با موضوع انقلاب اسلامی در کتابخانه امام حسین (ع)

 

اجرای سرود توسط اعضای کتابخانه امام حسین (ع)

 

قصه گویی با موضوع انقلاب اسلامی در کتابخانه امام حسین (ع)

 

روایتگری انقلاب توسط کتابخانه استاد روزبه

 

رنگ آمیزی و نقاشی با موضوع پیروزی انقلاب اسلامی توسط کتابخانه استاد روزبه

 

نمایشگاه کتاب و روزشمار انقلاب در کتابخانه استاد روزبه

 

آذین بندی کتابخانه استاد روزبه

 

جشن انقلاب در کتابخانه خیری سیدسجاد و سیده فاطمه موسوی

 

برگزاری مسابقه رنگ آمیزی و نقاشی با موضوع پیروزی انقلاب در کتابخانه خیری سیدسجاد و سیده فاطمه موسوی

 

تقدیر از برندگان جشنواره رضوی و اعضای برتر در کتابخانه خیری سیدسجاد و سیده فاطمه موسوی

 

بازدید جمعی از دانش آموزان از کتابخانه خیری سیدسجاد و سیده فاطمه موسوی