کتابخانه عمومی امام حسین (ع)، به مناسبت روز مادر اقدام به برگزاری ویژه برنامه ای همراه با قصه گویی، معرفی کتاب، شعرخوانی، دکلمه روز مادر، سرود، کاردستی و تقدیر از مادران اعضاء نمود. در این برنامه ابتدا خانم کوهگرد، مربی قصه گو برای کودکان و نوجوانان قصه در مورد روز مادر را  تعریف نمودند. و 3 نفر از اعضای کتابخانه برنامه شعرخوانی، دکلمه و سرود در مورد روز مادر را اجرا نمودند که با استقبال مادران اعضا قرار گرفت. و در پایان برنامه 2 نفر از اعضای کتابخانه هدیه ای به مادرشان تقدیم کردند.

 از اهداف برگزاری این برنامه این است که به والدین خود احترام بگذارید و احترام به پدر و مادر را در طراز پرستش خداوند بدانید.