بازدید جمعی از دانشجویان دانشگاه زنجان از کتابخانه عمومی اندیشه سپید (روشندلان)

جذب بیش از 200 عنوان کتاب توسط مسئول کتابخانه اندیشه سپید (روشندلان) در روزهای آغازین جشنواره اهدای کتاب

استقبال مراجعین کتابخانه فرهنگ

شاهنامه خوانی در کتابخانه فرهنگ

آموزش کاردستی در کتابخانه فرهنگ

کاشت نهال در کتابخانه فرهنگ

بازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه انصار از کتابخانه فرهنگ

بازدید جمعی از دانش آموزان دبیرستان ادب و نرگس از کتابخانه تربیت

بازدید جمعی از دانش آموزان دبستان اندیشه از کتابخانه تربیت

بازدید جمعی از دانش آموزان دبیرستان باقرالعلوم از کتابخانه تربیت

تهیه روزنامه دیواری در کتابخانه تربیت

نشست جمع خوانی در کتابخانه تربیت


درختکاری با حضور دهیار قره بوته در کتابخانه اندیشه

کاشت نهال توسط اعضای کتابخانه اندیشه

بازدید معاونین آموزش و پرورش بخش زنجانرود از کتابخانه سعدی نیک پی

ایستگاه اهدای کتاب در کتابخانه سعدی نیک پی

بازدید دانش آموزان دبستان شهید مهدیون نیک پی از کتابخانه سعدی

 

كارگاه آموزشي تحت عنوان «آشنايي با بخشهاي مختلف يك كتابخانه عمومي» درمدرسه شاهدریحانه توسط کتابخانه خیری سیدسجاد و سیده فاطمه موسوی 

بازدید کادر نیروی انتظامی از کتابخانه علامه حلی

بازدید جمعی از دانش آموزان دبستان شهیدکاظمی از کتابخانه الهیه

قصه گویی و آموزش ساخت اوریگامی در کتابخانه الهیه

بلند خوانی کتاب «موش کتابخانه- داستان یک دوستی» در کتابخانه الهیه