دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر نیک پی در تاریخ 6/11/95روز چهارشنبه ساعت 8 صبح زنگ انشای خود را با عنوان (انشا و صبحانه مفید) در کتابخانه سعدی نیک پی برگزار نمودند.موضوع انشایشان ارزش کتاب و کتابخوانی بود پس از پایان نمودن انشا هایشان و جمع آوری آنها که قرار شد به نفرات برتر جوایزی در دهه فجر اهدا گردد با همکاری معلم مقطع پنجم و ششم جلسه شاهنامه خوانی اجرا گردید.

 

44

 

 در پایان دانش آموزان صبحانه خود را در محل کتابخانه میل نموده و به مدرسه بازگشتند . باتوجه به استقبال بی نظیر دانش آموزان قرار شد روزهای شنبه هر هفته زنگ انشا در محل کتابخانه برگزار گردد